List of schools in Conwy

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This is a list of schools in Conwy County Borough in Wales.

Primary schools[edit]

 • Ysgol Babanod Glan Gele
 • Ysgol Babanod Glan y Môr
 • Ysgol Babanod Llanfairfechan
 • Ysgol Babanod Mochdre
 • Ysgol Babanod Penmaenrhos
 • Ysgol Babanod T. Gwynn Jones
 • Ysgol Babanod Y Foryd
 • Ysgol Bendigaid William Davies
 • Ysgol Betws-y-Coed
 • Ysgol Betws-yn-Rhos
 • Ysgol Bod Alaw
 • Ysgol Bodafon
 • Ysgol Bro Aled
 • Ysgol Bro Cernyw
 • Ysgol Bro Gwydir
 • Ysgol Capel Garmon
 • Ysgol Capelulo
 • Ysgol Cerrigydrudion
 • Ysgol Craig y Don
 • Ysgol Cynfran
 • Ysgol Cystennin
 • Ysgol Deganwy
 • Ysgol Dolgarrog
 • Ysgol Dolwyddelan
 • Ysgol Eglwysbach
 • Ysgol Ffordd Dyffryn
 • Ysgol Glan Conwy
 • Ysgol Glan Morfa
 • Ysgol Glanwydden
 • Ysgol Iau Hen Golwyn
 • Ysgol Iau Pendorlan
 • Ysgol Iau Sant Elfod
 • Ysgol Iau Tan y Marian
 • Ysgol Llanddoged
 • Ysgol Llanddulas
 • Ysgol Llandrillo-yn-Rhos
 • Ysgol Llangelynnin
 • Ysgol Llangwm
 • Ysgol Llannefydd
 • Ysgol Llansansiôr
 • Ysgol Maelgwn
 • Ysgol Maes Owen
 • Ysgol Morfa Rhianedd
 • Ysgol Nant-y-Coed
 • Ysgol Pant y Rhedyn
 • Ysgol Pencae
 • Ysgol Penmachno
 • Ysgol Pen-y-Bryn
 • Ysgol Pentrefoelas
 • Ysgol Porth-y-Felin
 • Ysgol Rhydgaled
 • Ysgol San Siôr
 • Ysgol Sant Joseff
 • Ysgol Talhaiarn
 • Ysgol Tan-y-Bont
 • Ysgol Trefriw
 • Ysgol Tudno
 • Ysgol y Plas
 • Ysgol Ysbyty Ifan

Secondary schools[edit]

Special schools[edit]

 • Ysgol y Gogarth

Independent schools[edit]