Niemodlin dialect

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Niemodlic dialect (3) within Silesian dialects

The Niemodlin dialect (Polish: gwary niemodlińskie, Silesian: djalykt ńymodliński ślůnskij godki, pronunciation: ˈdjalɨkt ɲɨmɔˈdliɲski ˈɕlunskʲij ˈɡɔtki) is a Silesian dialect, used in the parts of Niemodlin city, now in Poland. Linguists differ in the classification of this dialect, some consider it a dialect of Silesian,[1] some of the Polish language.[2] It slightly differs from standard Silesian by having a characteristic pronunciation called masuring (mazuřyńy), which means that the group of consonants č š ž dž are pronounced as the alveolars c s z dz (IPA: [ts], [s], [z], and [dz], respectively). In Niemodlin Silesian phonology a nasalized vowel y ([ɨ̃]) may also occur.

It is closely related to the Prudnik dialect.

Example of the dialect[edit]

Jak my byli chopcy, to my śli tys cansto na gřiby. Noubaři my śe radowali, jak my nouwjancyj prawikůw a růtkopůw nazbjyrali, bo te bůuy bardzo twardy do krouńou. Prawiki a růtkopy – z wjankša rosnům we břuskach. Śińouki a kuřůntka – te z wjankša rosnům zajś we śwjyrckach. Majślouki tys sům dobry, yno te žoudyn ńe chćou zajś roud uodźyrać, bo te musům zajś być uodźyrany, a bardzo śe lepjům po palcach. Bźony – te rosnům zajś na ślagach, na tych uodźymkach uod strumůw. I poram muchorůutkůw my tys přinůjśli, co na muchy jadźić.

References[edit]

  1. ^ Zaręba Alfred, Szkice z dialektologii śląskiej; Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1988 - 504 s.: mapy, 1 portr.
  2. ^ B. Wyderka, Jakoś ty to pedzioł? (część II), "Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego" 2005 nr 61-62, s. 31. Por. B. Wyderka, O wielojęzyczności Śląska, "Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego" 2004 nr 55-56.