Stanisław Salmonowicz

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Stanisław Salmonowicz (born 1931) is a Polish historian, professor of the Nicolaus Copernicus University in Toruń,[1] and a member of the Polish Academy of Learning[2] and History Institute of the Polish Academy of Sciences.[1]

He specializes in the history of law, Polish history from the time of the Polish Enlightenment to World War II, and history of Polish-German relations.[2] He has been described as one of the premier Polish authorities in the field of the history of law.[2]

Biography[edit]

Salmonowicz was born on 9 November 1931 in Brzesc nad Bugiem.[2] He got his doctorate in law in 1959 at the University of Warsaw.[1] His thesis was about a city of Toruń lawyer Krystian Bogumił Steiner (1746–1814).[1] In 1959 he began working at the Jagiellonian University, where he finished his habilitation in 1966 with a thesis about criminal law of the enlightened absolutism era.[1] From that year he moved to Nicolaus Copernicus University in Toruń, where he served as the vice dean.[1] In 1970 due to his ties to another historian, Paweł Jasienica, he was arrested for anti-governmental activism by the Polish communist authorities of the People's Republic of Poland and fired from the university in the next year.[1][2] In 1972 he begun work at the History Institute of the Polish Academy of Sciences where he would work until 2003.[1] From 1981 he resumed his work at the University of Toruń.[1] In 1983 he received the rank of special professor (nadzwyczajny) and in 1989, the higher rank of the regular professor (zwyczajny).[1] He has also served as a guest lecturer at a number of universities outside Poland.[2]

He received a medal for "Deeds for City of Toruń" (Za Zasługi dla Miasta Torunia)[1][3] and the Cross of Freedom and Solidarity in 2012.[4]

Selected works[edit]

Salmonowicz has published about 1,200 works, including over 40 books, including a number of textbooks.[2]

 • Krystian Bogumił Steiner: 1746-1814: toruński prawnik i historyk: studium z dziejów nauki prawa doby Oświecenia w Polsce (1962)
 • Francja pod jakobińską gwiazdą: szkice z dziejów rewolucji francuskiej (1966)
 • Prawo karne oświeconego absolutyzmu: z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII-XIX w. (1966)
 • Toruńskie Gimnazjum Akademickie w latach 1681-1817. Studium z dziejów nauki i oświaty (1973)
 • O reglamentacji obyczajowości mieszczańskiej w Toruniu w XVI - XVIII wieku (1976)
 • Obrońcy i miłośnicy języka polskiego w Toruniu XVI-XVIII w. (1979)
 • Fryderyk II (1981, ISBN 8304007908)
 • Myśl Oświecenia w Toruniu (1982)
 • Toruń w czasach baroku i oświecenia: szkice z dziejów kultury Torunia XVII-XVIII wieku (1982, ISBN 8301041595)
 • Konfederacja warszawska 1573 (1985, ISBN 8300009957)
 • Prusy: dzieje państwa i społeczeństwa (1987, ISBN 8321007147)
 • Ludzie i dzieło Sejmu Czteroletniego (1988)
 • Sylwetki spod gilotyny (1989, ISBN 8301090243)
 • Ludwik Muzyczka 1900-1977: polityk i żołnierz: przyczynek do dziejów Armii Krajowej (1992, ISBN 8390032945)
 • Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego: studia z dziejów prusko-pomorskich (1992)
 • Szkice toruńskie XVII-XVIII wieku (1992, ISBN 838519634X)
 • Polacy i Niemcy wobec siebie : postawy, opinie, stereotypy (1697-1815): próba zarysu (1993)
 • Wokół listu 34 (1994)
 • Polskie Państwo Podziemne: z dziejów walki cywilnej 1939-45 (1994, ISBN 830205500X)
 • Historia ustroju Polski (1995, with Ryszard Łaszewski, ISBN 8385709614)
 • Studia historycznoprawne (1995, ISBN 8323106800)
 • O rzemiośle recenzenta : studia z warsztatu historyka (1999, ISBN 8386301791)
 • Polski wiek XX: studia i szkice (2000, ISBN 8388500031)
 • Z wieku oświecenia: studia z dziejów prawa i polityki XVIII wieku (2001, ISBN 8323113319)
 • Historia ustrojów państw (2001, with Grzegorz Górski, ISBN 8388296736)
 • Prusy Królewskie w XVII-XVIII wieku : studia z dziejów kultury (2002, ISBN 8323114625)
 • Niewesołe lata 1939-1989: szkice z Polski dziejów najnowszych (2005, ISBN 8389416611)
 • W staropolskim Toruniu (XVI-XVIII w.): studia i szkice (2005, ISBN 8372852340)
 • Kilka minionych wieków: szkice i studia z historii ustroju Polski (2009, ISBN 9788324209811)
 • Studia z historii prawa (XVI-XX wiek) (2010, ISBN 9788389914293)

References[edit]

External links[edit]